ભૌતિક ભૂગોળ આધારિત સવાલો

🌱સૌર પ્રણાલીની શોધ કોણે કરી હતી❓

✔️કોપરનિક્સ


🌱બ્રહ્માંડમાં વિસ્ફોટક તારો કોને કહેવાય છે❓

✔️અભિનવ તારો


🌱કોની વચ્ચે સરેરાશ અંતર 'એક ખગોળીય એકમ' કહેવાય છે❓

✔️પૃથ્વી તથા સૂર્ય


🌱સૂર્યના રસાયણના મિશ્રણમાં હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ કેટલું છે❓

✔️71%


🌱સુપરનોવા એટલે❓

✔️એક મૃતઃપ્રાય તારો


🌱ઉત્તરધ્રુવની શોધ કોણે કરી હતી❓

✔️રોબર્ટ પિયરી


🌱પૃથ્વી ક્યાં સ્થિત છે❓

✔️શુક્ર અને મંગળની મધ્યમાં


🌱કોણે સૌપ્રથમ પૃથ્વીનો પરિઘ માપ્યો❓

✔️ઈરેસ્ટોસ્થનીજ


🌱નાસાના કયા ગ્રહને સંબંધિત મિશનનું નામ 'જૂનો' છે❓

✔️ગુરુ


🌱'સી ઓફ ટ્રાન્ક્વીલીટી' ક્યાં છે❓

✔️ચંદ્ર


🌱ગ્રહ શું છે❓

✔️એક પ્રકાશમાન પીંડ જે ચમકતો નથી


🌱વલન પ્રક્રિયા શેનું પરિણામ છે❓

✔️પર્વત નિર્માણકારી બળ


🌱પૃથ્વીની સપાટી પર ભૂકંપના કેન્દ્રની ચોક્કસ ઉપરના બિંદુને શું કહેવાય છે❓

✔️અધિકેન્દ્ર


🌱ભૂકંપનું કારણ - ❓

✔️ટેકસોનિઝમ


🌱મૌનાલોઆ શેનું ઉદાહરણ છે❓

✔️સક્રિય જ્વાળામુખી


🌱જ્વાલામુખ રિંગ ઓફ ફાયર કયા મહાસાગરને સંબંધિત છે❓

✔️પ્રશાંત મહાસાગર


🌱જ્વાળામુખીના કપ આકારના મુખને શું કહે છે❓

✔️કેટર


🌱આફ્રિકાના સર્વોચ્ચ પર્વત શિખર માઉન્ટ ફિલિમાંજરો ક્યાં સ્થિત છે❓

✔️તંજાનિયા


🌱ફ્રાન્સ તથા સ્પેનની વચ્ચે સીમા બનાવનાર પર્વત -❓

✔️પૈરિનીજ


🌱સમુદ્રી પવનો વહે છે❓

✔️દિવસના સમયે


🌱ડોલડ્રમ શું છે❓

✔️ઉષ્ણકટિબંધીય પવન પટ્ટી


🌱'સિરોકો' એક નામ કયા અર્થ માટે પ્રયુક્ત થાય છે❓

✔️એક સ્થાનીય પવન માટે


🌱'ફ્રન્ટલ રેઈનફોલ' શેના કારણે થાય છે❓

✔️ચક્રવાતીય ગતિવિધિ


🌱ટોરનેડો❓

✔️એક અતિ નિમ્ન દબાણ કેન્દ્ર


🌱વાદળોની દિશા તેમજ ગતિ માપવાવાળું યંત્ર કહેવાય છે❓

✔️નેફોસ્કોપ


🌱સમાન વરસાદવાળા ક્ષેત્રને જોડનારી રેખાને શું કહેવાય છે❓

✔️આઈસોહાઈટ


🌱'મોરેન' ક્યાં બને છે❓

✔️હિમક્ષેત્ર


🌱પૃથ્વીના સ્થળપૃષ્ઠનો કેટલો ભાગ રણપ્રદેશ છે❓

✔️5મો


👆🏾અન્ય રાજ્યોની તથા ભારત સરકારની વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાયેલા ભૌતિક ભૂગોળના પ્રશ્નો

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💥રણધીર💥

Post a comment

0 Comments